Ερωτήσεις πτυχίου Αρμονίας

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν καλύπτουν το σύνολο της ύλης στη σπουδή για το πτυχίο Αρμονίας. Μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό προετοιμασίας του σπουδαστή για την αντίστοιχη εξέταση, όπως και ερωτήσεις που θα μπορούσε η εξεταστική επιτροπή να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση της. Τι είναι η Αρμονία που διδαχτήκατε και ποια…

Read More

Για την μουσική μου

Θεμελιώδης οδηγός στη σύνθεση της μουσικής μου είναι ο καθορισμός και η οργάνωση των εντυπώσεων, έως και των επιδράσεων που αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει στην ανθρώπινη διάθεση και ψυχισμό. Αυτό επιδιώκεται με σκέψεις καθαρά μουσικές, αλλά και εξωμουσικές, αξιοποιώντας πεδία, όπως αυτά της: Ψυχολογίας, Αισθητικής, Ρητορικής, Σημειωτικής, του Εσωτερισμού, κ.ά. Κεντρικό αποδέκτη…

Read More