Λεωνίδας Κανάρης: Trois Bagatelles pour le piano

Leonidas Kanaris: «Trois Bagatelles pour le Piano»

1.Chanté 2.Valse Sensible 3.Vive

Nicole Karali (Νικόλ Καραλή) — Piano

From cd: Leonidas Kanaris, ‘One night when…’ / subways (www.subways.com)

————————————————————

‘Τrois Bagatelles’ were written in 2003 at the order of the composer and pianist Joseph Valet, who in 2005 gave its first performance. In this plain, light-hearted piece I have tried (among others) to project, with the minimum material and in an timbral way, the different areas of the full piano length.

In «Chanté» the left hand is based on an ostinato, while the right one gradually develops its melodic character.

In «Valse Sensible», more or less, the opposite is done, where a trill uses the upper stave as a canvas, while the left hand alters the harmonic or melodic parameter, creating various moods.

In the lively and grotesque «Vive», both hands converge equally. There are discreet references to various musical styles and the work is essentially based on a steady rhythm and the “principle of addition”.

—————————————————-

Το έργο «Τrois Bagatelles» γράφτηκε το 2003 και υπήρξε μια παραγγελία του συνθέτη και πιανίστα Ιωσήφ Βαλέτ, ο οποίος έκανε το 2005 την πρώτη εκτέλεση. Σ’ αυτό το λιτό κι ανάλαφρο έργο επιδιώκεται, εκτός των άλλων, με το ελάχιστο υλικό να προβληθούν, με ηχοχρωματική διάθεση, οι διαφορετικές περιοχές της πιανιστικής έκτασης.

Στο ‘τραγουδιστό’ 1ο μέρος το αριστερό χέρι βασίζεται σ’ έναν ισοκράτη, ενώ το δεξί σταδιακά αναπτύσσει τον μελωδικό του χαρακτήρα.

Στο ‘ευαίσθητο βαλς’ συμβαίνει περίπου το αντίστροφο, όπου μια τρίλια — καμβάς διατρέχει το πάνω πεντάγραμμο, ενώ το αριστερό μεταβάλει την αρμονική ή μελωδική παράμετρο, δημιουργώντας διάφορες διαθέσεις.

Στο ‘ζωηρό’ και με γκροτέσκο χαρακτήρα 3ο μέρος, τα δύο χέρια πυκνώνουν ισότιμα. Υπάρχουν διακριτικές αναφορές σε διάφορα ιδιώματα και το έργο λειτουργικά βασίζεται στον σταθερό ρυθμό και στην ‘αρχή της προσθετικότητας’.