Λεωνίδας Κανάρης: ‘Θαλασσάκι’ – παραλλαγές, για δυο κιθάρες

Κιθάρες: Λεωνίδας Κανάρης & Γιώργος Φουντούλης
Guitars: Leonidas Kanaris & Yorgos Foudoulis

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: ‘Παραλλαγές στο Θαλασσάκι’ (op. 8) και γράφτηκε το 1998.
Βασίζεται σε ένα από τα πιο αγαπητά νησιώτικα τραγούδια, το οποίο είναι σε ρυθμό καλαματιανό (7/8).

Μετά το τραγούδι, ακολουθούν τέσσερις παραλλαγές και μια φουγκέτα. Οι δυο πρώτες παραλλαγές κυρίως επεξεργάζονται το θέμα (μελωδική αποδόμηση & πολυφωνική ανάπτυξη αντίστοιχα).
Οι δύο επόμενες έχουν περισσότερο προγραμματικό χαρακτήρα: η 3η θρηνητικό και υδάτινο (αναφορά στον πνιγμό, σύμφωνα με τους στίχους) και η τελευταία έχει χορευτικό και εορταστικό χαρακτήρα (αναφορά στη συνήθη, πλέον, χρήση του τραγουδιού).
Η φουγκέτα οδηγεί στην τελική κορύφωση.

Το έργο περιλαμβάνεται στο cd: ‘Greek Impressions’ (‘Subways’, 2005).
H παρτιτούρα και οι πάρτες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ‘Panas Music’ (EPN 946, 2002).

——————————————————

The complete title of the piece is: ‘Variations on Thalassaki’ (op.8) and it was written in 1998. Thalassaki (literally meaning: little sea) is one of the most well-known popular songs from the greek islands.
It is based on the kalamatianos dance, in measure 7/8 (3+2+2).

The song exposition is followed by four variations and a fughetta.
The two first variations deal mostly with the material: melodic deconstruction & polyphonic development respectively.
The next two have a mostly programmatic character, plaintive and aquatic for the 3rd (according to the lyrics, which refer to drowning), dancing and festive character for the last (according to the use of the song nowadays).
Fughetta leads to the final climax.

It is included in the cd: ‘Greek Impressions’ (‘Subways’, 2005). The score and parts publisher is ‘Panas Music’ (EPN 946, 2002).