Λ. Κανάρης & Γ. Φουντούλης – κιθάρες: Φαντασία του Δ. Φάμπα