Κείμενα - Γενικά Μουσικά

Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας (2/10/07)

Αθήνα 2.10.2007

Τις προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών (τάξεις), την εξεταστέα ύλη, τους τίτλους σπουδών, το πρόγραμμα των προαγωγικών, πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων, καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, καθορίζει η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού που ακολουθεί (αρ. 85301).
Το Ωδείο, προκειμένου να λειτουργήσει η Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, πρέπει να διαθέτει Μικτή Χορωδία τουλάχιστον τεσσάρων φωνών. Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε πέντε έτη. Για να γίνει δεκτός σπουδαστής στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, πρέπει να έχει Πτυχίο Αντίστιξης και να έχει περατώσει τη φοίτηση της α’ Ανωτέρας τάξης στο Πιάνο.Οι υποψήφιοι μπορούν να καταταγούν μέχρι και το 4ο έτος σπουδών.

Για την κατάταξη οι σπουδαστές εξετάζονται στα παρακάτω θέματα:

 • Διεύθυνση και πρόβα Χορωδιακού κομματιού a capella
 • Πιάνο: ένα πρώτο μέρος σονάτας Μπετόβεν
 • Παίξιμο παρτιτούρας:
  1. Ένα έργο για μεικτή χορωδία επιλογής του υποψηφίου, τουλάχιστον 4 φωνών
  2. Ένα τετράφωνο έργο για μεικτή χορωδία prima vista• Τραγούδι: Ο υποψήφιος σε έργο της επιλογής του (τουλάχιστον τετράφωνο), τραγουδάει όλες τις φωνές ξεχωριστά, ή παίζει στο πιάνο 2 ή 3 φωνές και τραγουδάει την 4η, ή συνδυασμό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή.
 • Ακουστικές ασκήσεις:
  1. Τραγούδισμα διαστημάτων από δεδομένη βάση
  2. Προφορική dictee στο πιάνο (αρμονικές συνθέσεις − μετατροπές)Για την κατάταξη ο σπουδαστής θα πρέπει να λάβει σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα βαθμολογία από «Λίαν Καλώς» και άνω.
 • Για την κατάταξη σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 1ου ο σπουδαστής πρέπει να εξετασθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο σπουδαστής δεν κατατάσσεται, αλλά εγγράφεται στο 1ο έτος σπουδών.

 

Γενικά μαθήματα

Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:

 1. Παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας στο πιάνο, παλιά κλειδιά, παίξιμο και τραγούδισμα φωνών (συνδυασμοί), basso continuo, (ατομικό): δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος και από μία ώρα εβδομαδιαίως κατά το Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών. 
 2. Ειδικό Σολφέζ − dictee [πολυφωνικό, πολυτονικό, ατονικό, ασκήσεις κουρδίσματος φωνών (intonation) − (ομαδικό)]: δύο ώρες εβδομαδιαίως κατά το Α’ έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητή θεωρητικών μαθημάτων.
 3. Μουσική ανάλυση, φόρμες, αισθητική και ύφος χορωδιακών έργων (ομαδικό): δύο ώρες εβδομαδιαίως κατά το Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από μουσικολόγο.
 4. Ιστορία χορωδιακής μουσικής (ομαδικό) μία ώρα την εβδομάδα το Α΄ έτος.
 5. Ιστορία όπερας (ομαδικό) μία ώρα την εβδομάδα το Β’ έτος.
 6. Πιάνο (ατομικό): δύο έτη υποχρεωτικής φοίτησης εκτός αν είναι κάτοχος πτυχίου.
 7. Φωνητική διαπαιδαγώγηση (ατομικό): υποχρεωτικά μία ώρα την εβδομάδα καθ’ όλα τα έτη σπουδών (πέντε έτη).
 8. Συμμετοχή στη χορωδία (ομαδικό): δύο ώρες εβδομαδιαίως και τα πέντε έτη σπουδών.
 9. Πρακτική Διεύθυνση χορωδίας: τρία έτη.
 10. Μάθημα διεύθυνσης ορχήστρας ή οργανικών μουσικών συνόλων (τεχνική και πρακτική): δύο ώρες την εβδομάδα το Δ΄ και το Ε΄ έτος (Το 1ο έτος μάθημα διεύθυνσης ορχήστρας, το 2ο έτος πρακτική διεύθυνσης ορχήστρας).
 11. Χορωδιακή φωνητική αγωγή (φωνητική προετοιμασία (ζέσταμα) − τονοδότηση, άρθρωση, προφορά, διάταξη φωνών, φυσιολογία φωνής και φωνητικός μηχανισμός, χορωδιακή αναπνοή): ένα (1) έτος υποχρεωτικής παρακολούθησης, από δύο ώρες την εβδομάδα.
 12. Στοιχεία φούγκας: δύο ώρες την εβδομάδα το Α΄ και Β΄ έτος σπουδών. Ο κάτοχος πτυχίου φυγής και Διπλώματος Σύνθεσης απαλλάσσεται της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού.
 13. Στοιχεία ενορχήστρωσης μεταγραφή για χορωδία: μία ώρα την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος.
 14. Ορθή προφορά ξένων κειμένων (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά Λατινικά): μία ώρα την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος. Οι ώρες της διδασκαλίας είναι για μεν το ειδικό μάθημα πλήρεις, για δε τα υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικές ώρες (διάρκειας 45΄).

 

Διδακτέα Ύλη

 1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να διδαχθεί χορωδιακά έργα απ’ όλες τις εποχές (μεσαίωνα, αναγέννηση, μπαρόκ, κλασική, ρομαντική, σύγχρονη).
 2. Ειδικό μάθημα είναι η Διεύθυνση Χορωδίας: 2 πλήρεις ώρες διδασκαλίας, μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια και των πέντε ετών σπουδών.

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διπλωματικών εξέτασεων

 1. Μετά τη συμπλήρωση του κύκλου σπουδών οι τελειόφοιτοι υποβάλλονται σε εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος.
 2. Πρόγραμμα εξετάσεων:
  • Διεύθυνση Χορωδίας τριών χορωδιακών έργων a capella, προετοιμασμένων, διαφόρων εποχών, καθώς και ενός έργου prima vista που θα δοθεί στον υποψήφιο την ημέρα των εξετάσεων.
  • Διεύθυνση ενός ή περισσοτέρων χορωδιακών έργων με συνοδεία ορχήστρας ή οργανικού συνόλου διάρκειας 30΄ − 40΄.
 3. Ο τελικός βαθμός θα προέρχεται κατά 50% από την εξέταση των απολυτηρίων εξετάσεων και κατά 50% από τον μέσο όρο των υποχρεωτικών μαθημάτων.
 4. Βραβείο μπορεί να απονεμηθεί μόνο εάν ο σπουδαστής έχει βαθμολογηθεί με «Άριστα» κατά τις απολυτήριες εξετάσεις και στα επί μέρους υποχρεωτικά μαθήματα.

 

Προσόντα διδακτικού προσωπικού

Ως προσόν διορισμού διδακτικού προσωπικού ορίζεται το Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: 

 1. Από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
 2. Από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναγνωρισμένη ισοτιμία.

 

Γενική Διάταξη

Ως προς τα λοιπά θέματα λειτουργίας της Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας, τους τίτλους σπουδών και τις κάθε είδους εξετάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 2 του ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90/Α/1976).