Κείμενα: Εκπαιδευτικά

Ερωτήσεις πτυχίου αρμονίας

 1. Τι είναι η Αρμονία που διδαχτήκατε και ποιά περίοδο καλύπτει;
 2. Τι γνωρίζετε για τους διπλασιασμούς και τις παραλήψεις νοτών μιας συγχορδίας;
 3. Ποιές οι ιδιαιτερότητες της χορωδιακής γραφής και ποιές οι μελωδικές απαιτήσεις των φωνών;
 4. Αναφερθείτε σε σφάλματα που αφορούν: στον προσαγωγέα, στις παράλληλες και αντιπαράλληλες.
 5. Αναφερθείτε σε σφάλματα που αφορούν: στις αποστάσεις και διασταυρώσεις των φωνών και στην ταυτοφωνία.
 6. Τι γνωρίζετε για την χρήση της 1ης και της 3ης αναστροφής;
 7. Πόσα είδη 2ης αναστροφής υπάρχουν και τι γνωρίζετε σχετικά;
 8. Τι γνωρίζετε για τις πτώσεις;
 9. Τι γνωρίζετε για τον αρμονικό ρυθμό και την αρμονική συγκοπή;
 10. Ποιές αρμονικές συνδέσεις συνηθίζονται και ποιές όχι στην κλασική αρμονία;
 11. Ποιές αρμονικές συνδέσεις προτιμούμε και ποιές αποφεύγουμε, για να αποδωθεί η επιθυμητή τονική αίσθηση;
 12. Ποιές είναι οι βασικές αρμονικές λειτουργίες και τι γνωρίζετε σχετικά;
 13. Ποιές συγχορδίες θεωρούνται υποκατάστατα άλλων και πως χρησιμοποιούνται;
 14. Τι γνωρίζετε για την ΙΙΙ βαθμίδα και τη χρήση της;
 15. Πόσα είδη αρμονικής αλυσίδας υπάρχουν και τι γνωρίζετε σχετικά;
 16. Τι γνωρίζετε για τις συγχορδίες με 7η;
 17. Τι γνωρίζετε για τις δεσπόζουσες με 9η;
 18. Τι γνωρίζετε για άλλες (πλην της δεσπόζουσας) συγχορδίες με 9η;
 19. Τι γνωρίζετε για τις συγχορδίες 11ης και 13ης;
 20. Πόσα είδη μετατροπίας υπάρχουν, τι γνωρίζετε σχετικά και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 21. Τι γνωρίζετε για τις δανεισμένες συγχορδίες και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 22. Τι γνωρίζετε για τις παρενθετικές δεσπόζουσες και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 23. Τι γνωρίζετε για τις παρενθετικές υποδεσπόζουσες και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 24. Ποιά είναι τα είδη των αλλοιωμένων συγχορδιών και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 25. Τι γνωρίζετε για τις συγχορδίες αυξημένης 6ης;
 26. Τι γνωρίζετε για τη ναπολιτάνικη;
 27. Τι γνωρίζετε για την αλλοίωση της 5ης μιάς συγχορδίας;
 28. Ποιές είναι οι διπλά αλλοιωμένες συγχορδίες και τι γνωρίζετε γι αυτές;
 29. Ποιά είναι τα είδη των ξένων φθόγγων και ποιές είναι οι χρήσεις τους;
 30. Ποιές είναι οι τονισμένες ξένες νότες και τι γνωρίζετε σχετικά μ’ αυτές;
 31. Ποιές είναι οι ατόνιστες ξένες νότες και τι γνωρίζετε σχετικά μ’ αυτές;
 32. Τι γνωρίζετε για τον ισοκράτη και τα είδη του, καθώς και για τις αλλοιωμένες ξένες νότες;
 33. Τι γνωρίζετε για τη νότα ‘προσέγγισης’, την ‘ελεύθερη’ νότα και τα είδη της πλάγιας προήγησης και εκφυγής;
 34. Τι γνωρίζετε για τις διπλές ξένες νότες και ποιές ξένες νότες γράφονται διαδοχικά;
 35. Ποιές νότες χρειάζονται λύση και πως λύνονται;
 36. Πώς γίνονται οι εξαιρετικές λύσεις μιας νότας;
 37. Τι γνωρίζετε για τη ντιμινουίτα και τις χρήσεις της;
 38. Ποιές ιδιαίτερες συγχορδίες χρησιμοποιεί ο μελωδικός ελάσσονας;
 39. Τι είναι η διευρυμένη τονικότητα και ποιά μέσα χρησιμοποιεί;
 40. Πως εναρμονίζεται μια ανιούσα και μια κατιούσα χρωματική κίνηση;
 41. Πως δημιουργείται η ηθελημένη αίσθηση της αρμονικής ‘ασάφειας’ και ποιά η σχέση της με τον Ρομαντισμό;
 42. Τι γνωρίζετε για τις μιμήσεις και τις ανταποκρίσεις.
 43. Τι συνιστά μια καλογραμμένη φωνή;
 44. Ποιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αρμονίας κατά την περίοδο του Μπαρόκ;
 45. Ποιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αρμονίας κατά την περίοδο του Κλασσικισμού;
 46. Ποιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αρμονίας κατά την περίοδο του Ρομαντισμού;
 47. Αναφερθείτε στις ιδιαιτερότητες της πιανιστικής συνοδείας μιας μελωδίας, καθώς και σε κάποιους άλλους σχετικούς οργανικούς συνδυασμούς.
 48. Δώστε γενικές πληροφορίες για το χορικό.
 49. Τι ιδιαιτερότητες έχει η εναρμόνιση ενός χορικού;
 50. Πως εναρμονίζουμε ένα τροπικό χορικό; Αναφέρατε σχετικά παραδείγματα.