'Η Προσευχή ενός Ειδωλολάτρη', ποίηση Charles Baudelaire
'The Pagan's Prayer', on a poem by Charles Baudelaire

'Ο Δαιμονισμένος', ποίηση Charles Baudelaire
'The Possessed', on a poem by Charles Baudelaire

'Μια νύχτα που...', ποίηση Charles Baudelaire
'One Night When...', on a poem by Charles Baudelaire

'Κεριά', ποίηση: Κων/νου Καβάφη
'Candles', on a poem by C. P. Cavafy

'Σαμ ελ-Νεσίμ', ποίηση: Κων/νου Καβάφη
'Sham el-Nessim', on a poem by C. P. Cavafy