Εκδόσεις: Εκπαιδευτικά

Κιθαρόκοσμος 1
"Εκδόσεις Σύγχρονη Μουσική"

thumb Κιθαροκοσμος 1

Με το τεύχος 1 αρχίζει να συμπληρώνεται η εκπαιδευτική κιθαριστική σειρά βιβλίων με το γενικό τίτλο "ΚlΘAPOKOΣMOΣ". 

Ήταν, πιστεύω, κοινή πεποίθηση ότι χρειαζόταν μία σύγχρονη, πλήρης, ελληνική μέθοδος κιθάρας για αρχάριους. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η μέθοδος αυτή, η ύλη της οποίας αρχίζει από την αρχή και φθάνει ως το μέσο περίπου της προκαταρκτικής τάξης. 

Ο "Κιθαρόκοσμος 1" έχει αρκετές καινοτομίες. Ακολουθεί όμως και τη μέση πρακτική διδασκαλίας, που έχει επικρατήσει στον τόπο μας. Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι: 

1. Είναι πλήρης, δεν χρειάζεται "παράλληλη" μέθοδος. Αναφέρονται όλα τα στοιχεία θεωρίας που χρειάζονται. Εξασκείται ο σπουδαστής συστηματικά σε νότες, αξίες, ρυθμικά σχήματα, διάφορες τεχνικές των δύο χεριών και καταρτίζεται σε θέματα ψυχολογικά - "διανοητικά" που συμβάλλουν στο καλό παίξιμο. Δίνονται διάφορα μουσικά στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές, ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης, παραδείγματα, φωτογραφίες Κ.λπ. Γενικά περιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να γνωρίζει ο αρχάριος σπουδαστής. 

2. Είναι σύγχρονη με την έννοια ότι εγκολπώνει όλες τις ευρέως, διεθνώς πλέον, αποδεκτές νέες τεχνικές και απόψεις όπως: η σωστή στάση και θέση χεριών, η σχολαστική δακτυλοθεσία των δύο χεριών με την ευρεία χρήση του α (το οποίο ασκείται σταδιακά), τα διάφορα "κρατήματα", το δίφωνο παίξιμο (που συνήθως παραμελείται), η ευρύτερη χρήση του τιράντο Κ.λπ. 

3. Είναι ευχάριστη και παιδαγωγική. Έχει γραφεί σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από παιδιά. Στις πολυάριθμες ασκήσεις που έγραψα, προσπάθησα, όπου και όσο ήταν δυνατό, να είναι μελωδικές, χρησιμοποιώντας και σύγχρονα αλλά και ελληνικά ακούσματα. Στις πάνω από 100 μονοφωνικές μελωδίες και τραγούδια που υπάρχουν, έγραψα απλή συνοδεία, για να παιχθεί από τον καθηγητή ή από πιο προχωρημένο σπουδαστή. Έτσι ο αρχάριος σπουδαστής, από πολύ νωρίς λειτουργεί σαν ένας "μικρός μουσικός", συμβάλλοντας σ'ένα ολοκληρωμένο μουσικά αποτέλεσμα. 

4. Διδάσκεται με τη σειρά. Όλα τα επιμέρους θέματα αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε "ισόποσες δόσεις" και η διάταξη της ύλης είναι απόλυτα εξελικτική. Κάθε τεχνική προετοιμάζεται και όλα τα θεωρητικά ή τεχνικά στοιχεία θίγονται στο σημείο και στο βαθμό που χρειάζεται. 

5. Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες Σπουδές κλασικών συνθετών (πάνω από 20), στα πλαίσια και του επίσημου προγράμματος του Υπουργείου. Καλλιεργείται επίσης το γούστο του σπουδαστή σταδιακά, μέσα από ποικίλα μουσικά ερεθίσματα. 

6. Ορίζονται με ακρίβεια και, ταξινομούνται οι τεχνικές, "ξεκαθαρίζει" η λίγο-πολύ διαμορφωμένη κιθαριστική ορολογία 

Με λίγα λόγια το βιβλίο αυτό στοχεύει στη σφαιρική κατάρτιση και σωστή τεχνική υποδομή του σπουδαστή, πάνω σε γερές βάσεις και με τρόπο συστηματικό, σύντομο και ευχάριστο. 

Ο "Κιθαρόκοσμος 1" είναι καρπός πολυετούς έρευνας και εργασίας και ελπίζω ότι θα βοηθήσει τους συναδέλφους και τους μαθητές τους στη διδασκαλία της κιθάρας, δίνοντας μία νέα πνοή στα εκπαιδευτικά μας "πράγματα" και διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη δουλειά των καθηγητών. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ - Αθήνα Γενάρης 1995 

Καθηγητής του Ελληνικού Ωδείου (Αθηνών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Το βιβλίο γράφτηκε με τρόπο που να "προσαρμόζεται" στις ιδιαιτερότητες των σπουδαστών. Έτσι: 

• Σε σπουδαστές μεγαλύτερης ηλικίας που προοδεύουν γρήγορα, μπορούν, κατά την κρίση σας, να παραληφθούν ορισμένες ασκήσεις και μελωδίες (εύκολες ή παραπλήσιου επιπέδου). 

• Σε σπουδαστές μικρότερης ηλικίας, με όχι διαμορφωμένο έντονο ενδιαφέρον, μπορούν, κατά την κρίση σας, να παραληφθούν τα κείμενα με τα μικρού μεγέθους γράμματα καθώς και κάποιες πιο δύσκολες ασκήσεις και μελωδίες. 

• Από την ενότητα 11 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον "Κιθαρόκοσμο 3" όπου ο σπουδαστής θα εμπεδώνει τις διδασκόμενες τεχνικές, παίζοντας "όμορφη" μουσική. 

• Η ύλη της Προκαταρκτικής τάξης θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί στο βιβλίο "Κιθαρόκοσμος 2".